• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

După cum am promis în numărul precedent al ”Luminii”, revenim cu unele detalii la lucrările Atelierului ”Problemele parteneriatului social în lumina Codului Educației”, organizat de către Federația Sindicală a Educației și Științei și Ministerul Educației pentru șefii Direcțiilor de învățământ, președinții Consiliilor raionale, municipale și teritoriale ale FSEȘ.

Întrunirea și-a propus avansarea opiniilor și sugestiilor asupra stării de lucruri reale ale dialogului social în sectorul învățământului, cât și soluționarea diverselor probleme ce domină dimensiunea importantă și actuală a consultărilor colective în arealul parteneriatului social impulsionat (întrucâtva, dar insuficient –n.red) de Codul Educației.

Dezideratul parteneriatului social – subiect controversat și complex în viziunea comunității pedagogice, manageriale și sindicale din țară – a suscitat reacția și implicarea activă a participanților atelierului printr-un dialog civilizat, competent și interesat al părților, asistența profitând de prezența ministrului Educației, Corina Fusu;viceministrului Nadia Cristea; șefului Direcției resurse umane, formare continuă și atestare a Ministerului Educației, Valentin Crudu; șefului secției juridice a Ministerului Educației, Rodica Josanu.

Discuțiile aprinse  s-au axat, prioritar, pe numeroasele neconformități și ambiguități ale aplicării normelor normative deja elaborate de Ministerul Educației, dar și asupra diverselor prevederi ale Codului Educației, cum ar fi art. 50, 54 cu privire la angajarea personalului de conducere și a celui didactic; art. 141-142 – atribuțiile administrației publice locale de nivelul I și II în domeniul educației; art.55 – normarea activității didactice; art.53 – categoriile de personal; art.133 – formarea profesională continuă;art. 134 – drepturile și garanțiile sociale ale personalului didactic, științifico-didactic și științific. Unei analize substanțiale, cu invocarea propunerilor și amendamentelor de modificare eventuală a prevederilor reflectate în anumite articole, a fost supus capitolul XI ”Managementul învățământului general” și, în special, art.8 alin. (1), în care se tratează dialogul social și parteneriatul instituțiilor de învățământ cu sindicatele în formulă de ”încurajare”- sintagmă ce nu corespunde realmente sarcinilor și rolului unui instrument imperios, cum este parteneriatul social într-un stat care se vrea democratic, consideră opinia sindicală reprezentativă din țară.

La unison, s-au pronunțat, pe marginea obiectivelor protecției sociale a salariaților și ale parteneriatului social în sfera învățământului general, Ana Moldovanu, șef Departament protecție social-economică al CNSM, și Serafima Țurcan, șef sector al Consiliului General al FSEȘ. Ion Preguza, șef Departament juridic al CNSM, a enunțat un șir de particularități ale reglementărilor legale în domeniul raporturilor de muncă.

”Poate pentru prima dată de când îmi exercit funcția de lider al FSEȘ remarc voința comună, deschiderea constructivă de abordare și sesizare, de ascultare și auzire a problemelor concrete din sectorul Educației, cât și de înaintare argumentată a propunerilor rezonabile de redresare a situației din sferă”, a spus Dumitru Ivanov, președintele Consiliului General al FSEȘ, subliniind că ”ansamblul” de participanți la întrunire s-a manifestat extrem de sensibilizat de dialogul produs, fapt care poate fi considerat un pas semnificativ pe dimensiunea fortificării și înnobilării parteneriatului social în sfera educațională.

Valentin Crudu, susținându-și colegul partenerial, a ținut să puncteze, că nu există dogme nici chiar în legislația adoptată, de aceea ”are rost să înaintăm, de comun acord, amendamente, pentru că am creat condiții prea dure pentru cei care se vor încadra în posturi, dar cu puțină speranță în efectul scontat”. Funcționarul Ministerului Educației și-a exprimat satisfacția că la insistența consecventă a FSEȘ s-a obținut, prin Regulamentul de rigoare, ca reprezentanții Sindicatului să fie incluși în componența Comisiilor de concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori și de directori adjuncți. Domnia sa a accentuat și stringența intervenirii pe problemele formării profesionale continue, care se mai confundă cu atestarea, cât și pe necesitatea obținerii unei libertăți decizionale și a autonomiei școlare veritabile.

Ministrul Educației în exercițiu, Corina Fusu,  s-a arătat sincer impresionată de consensul obținut în cadrul atelierului de lucru și de propunerile judicioase, capacitatea asistenței de a analiza substanțial starea de lucruri în domeniu, punctând că ”Moldova este restanțieră la capitolul descentralizarea puterii, în virtutea cărui fapt Ministerul Educației va aplica, cât de curând posibil, ca Guvernul Republicii Moldova să vină cu amendamente la modalitățile procedurale de finanțare a învățământului antepreșcolar și preșcolar, în primul rând, după care stabilirea și implementarea formulei de finanțare a colegiilor și școlilor profesionale, încât și în acest spațiu educațional banul să se ducă la elev”.

În încheiere, participanții la relevantul tandem partenerial au convenit să subsemneze liste comune de concepte pentru modificarea unor prevederi din actele normative deja aprobate de Ministerului Educației, înaintând paralel și amendamente la Codul Educației, axate pe  avansarea calității procesului instructiv-educațional, îmbunătățirea condiției socio-economice și de muncă a angajaților din branșă. (Urmează impresii la subiect în pag.4).

T.L.