• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 • +373 22 237525

Scurt Istoric

 • 1906 - Este aprobat Regulamentul temporar cu privire la uniunile profesionale. Se atestă peste 20 de organizaţii sindicale independente.
 • 1913 - În Basarabia activează peste 400 asociaţii, societăţi şi uniuni profesionale din învăţămînt.
 • 1924-1926 - Sindicatele îşi orientează direcţia spre dezvoltarea bazei tehnico-materiale a şcolilor şi lichidarea analfabetismului.
 • 1938-1939 - În sindicatul învăţătorilor şi savanţilor sînt peste 5080 membri, inclusiv 4073 învăţători, 854 studenţi, 150 profesori şi peste 20 savanţi întruniţi în 506 organizaţii sindicale primare.
 • 1945 - În martie se constituie Comitetul Republican al Sindicatului din Învăţămîntul Public.
 • 1944-1956 - Are loc reorganizarea sindicatelor.
 • 1956-1989 - Sindicatul îşi desfăşoară activtatea în mai multe sfere: instruire, cercetare, educaţie, cultură, apărarea drepturilor profesionale ale învăţătorilor, elevilor, studenţilor şi savanţilor.
 • 1990 - În septembrie Congresul I a trasat sarcina de reînnoire radicală a activităţii Sindicatului de ramură. A fost proclamată independenţa Sindicatului. S-a aprobat un nou statut.
 • 1990-2004 - Sindicatul este preocupat de schimbările fundamentale din societate – restructurarea şi transparenţa, democratizarea societăţii. Se dezvoltă relaţiile internaţionale.
 • 1995 - În septembrie Congresul II a Sindicatului a aprobat Direcţiile de activitate ale Sindicatului pe anii 1995-2000.
 • 2000 - Congresul III a schimbat denumirea Sindicatului şi a aprobat noua redacţie a statutului.
 • 2005 - În martie Congresul IV a adoptat Statutul Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei în redacţie nouă şi Rezoluţiile Congresului pentru perioada 2005-2010

 Drepturile tale, reprezentate şi apărate de sindicat:

 • a fi remunerat fără nici un fel de discriminare şi nu mai jos de nivelul minim, stabilit de legislaţie;
 • a lucra în condiţii ce corespund normelor de securitate şi igienă a muncii;
 • la soluţionarea litigiilor individuale şi colective de muncă prin metode legale;
 • la protecţie socială, inclusiv dreptul la asigurare şi asistenţă socială în caz de boală, invaliditate, şomaj, etc.;
 • la ocrotirea sănătăţii, asistenţă medicală, tratament balneosanatorial, asigurare medicală;
 • la primirea unui ajutor juridic calificat;
 • de a participa la întruniri: mitinguri, demonstraţiii, pichetări, greve şi alte acţiuni colective;
 • de adresare individuală şi colectivă în organele administraţiei publice locale, etc.

Imnul Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova

Sindicatul - frăţie de muncă
Şi frăţie de inimi şi gind
Sindicatul ne fie poruncă
Şi dreptate ne fie oricînd!
Refren:
Să primească o cunună
Sindicatul cel unit!
Să trăiască veaţă bună
Omul care-i trudit!
Unde este legea crăeasă
Legea celor care muncesc
E acolo şi pîine pe masă
Şi e ţara tezaur domnesc.
Refren:
Pururea o pururea cerească
Floarea stelelor o va păzi
Pe pămînt Sindicatul păzească
Rolul muncii în fiecare zi.

Muzica: Dinu Matvievici,  Versuri: Grigorie Vieru