• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

În ajunul începerii noului an școlar, conducerea Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ) s-a întrunit recent în cadrul unei mese rotunde cu Liliana Nicolăescu-Onofrei, ministru al Educației, Culturii și Cercetării (MECC), pentru a face o retrospectivă a problemelor din sistem, dar și a discuta direcțiile de activitate pentru următoarea perioadă. La această întrunire au participat lideri sindicali din ramura educației din teritoriu și reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Potrivit lui Ghenadie Donos, președintele FSEȘ, obiectivul principal al acestei întruniri a fost de a da un nou impuls relațiilor de colaborare cu noua conducere a MECC. “O asemenea întâlnire era indispensabilă și presupune reînceperea dialogului social cu partenerul social pentru a elimina cât mai curând problemele care afectează sistemul educațional din Republica Moldova”, a declarat liderul sindical.

,,Ținând cont de sloganul nostru ,,Uniți pentru o educație de calitate”, ne-am adunat să analizăm care sunt schimbările de pe urma implementării Legii salarizării din sistemul bugetar. Trebuie să spunem că lista problemelor este mai mare decât cea a soluțiilor. Dacă este să facem o comparație cu situația din anul trecut, în prezent sunt și mai multe dificultăți în sistemul educațional. Din cauza situației precare, cadrele didactice sunt insuficiente, iar migrația afectează educația și calitatea ei. Putem îmbunătăți situația doar prin efort comun și dialog”, a accentuat Ghenadie Donos.

La rândul ei, Liliana Nicolăescu-Onofrei, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, a specificat că atunci când fiecare parte componentă, cu drept decizional, din sistemul educațional își va îndeplini misiunea cu maximă responsabilitate, problemele vor fi depășite.

,,Pentru noi este importantă comunicarea cu sindicatele. Putem rezolva problemele din sistem dacă ne axăm pe ele conștient și responsabil. În procesul de soluționare a lor trebuie să se ia în considerare respectarea cadrului legal. La MECC avem o echipă completă cu care vom asigura eficiență în activitate și ne dorim colaborare cu sindicatele. Este important, de asemenea, ca între sindicate și Minister să existe o relație profesionistă”, a specificat Liliana Nicolăescu-Onofrei.

Ministrul a vorbit și despre orarul de muncă al profesorilor, afirmând că ,,problema cea mai mare nu este să calculăm cât timp stă un profesor la muncă, ci cum să-l ajutăm să aibă mai mult timp să lucreze cu copiii, decât să depună efort pentru rapoarte și hârtii”.

În cadrul activității au foste menționate cele mai presante probleme ale salariaților din educație, amintindu-se în acest context de carențele Legii salarizării în sistemul bugetar, care continuă să provoace nemulțumiri din partea angajaților; existența discriminării personalului didactic cu același nivel de studii, dar cu condiții diferite de salarizare; subiectivism și inechitate în stabilirea sporului de performanță; inechitate în remunerarea gradului managerial pentru cadrele de conducere, insuficiența cadrelor didactice; remunerarea inechitabilă a muncii directorilor adjuncți din instituțiile educaționale; inechități la calcularea salariilor cercetătorilor științifici.

Sindicaliștii au mai menționat că este necesar de a relua dialogul social bipartit și au solicitat să le fie prezentate precizări din partea noii conduceri a ministerului cu privire la componența și agendele Comisiei din ramura educației și Comisiei din ramura științei.

Reprezentanții FSEȘ au venit cu propunerea de a modifica prevederile legale care să prevadă acordarea unui premiu anual pentru salariați, deoarece în actuala redacție a Legii salarizării în sistemul bugetar nu există noțiunea de “ajutor material”. Sindicaliștii susțin că introducerea acestei modificări ar contribui la o mai bună motivare a salariaților.

Referindu-se la problema ce ține de încetarea Contractelor individuale de muncă ale persoanelor care ocupă funcții științifico-didactice în instituțiile de învățământ superior, fără titlu științific, sindicaliștii au propus de a anula sau a amâna pentru o perioadă de cel puțin trei ani prevederile legislative ce se referă la obligativitatea deținerii de către lectorii universitari a titlului științific de doctor.

Totodată, ținând cont de descreșterea drastică (practic de 2 ori în comparație cu anul 2008) a numărului de elevi și studenți, sindicaliștii au propus de a micșora numărul de rapoarte de 2 ori.

Conducerea FSEȘ a mai subliniat că în cadrul parteneriatului social cu MECC a fost negociată și semnată Convenția Colectivă pe anii 2016-2020 și mai multe Acorduri bilaterale.

Informație preluată de pe situl: http://sindicate.md