• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

Ana Arnaut, șef sector instituții universitare și științifice al FSEȘLa 16 noiembrie a avut loc întâlnirea conducerii FSEȘ cu activiștii sindicali din mediul studențesc. Președintele Dumitru Ivanov a salutat implicarea tinerilor, membri de sindicat în soluționarea multiplelor și diverselor probleme ale tineretului studios și a îndemnat activul sindical studențesc la intensificarea muncii  întru protejarea drepturilor legitime ale studențimii și dezvoltarea multiaspectuală a mișcării sindicale cu implicarea mai activă a tinerilor.

În cadrul întrunirii, activiștii sindicali s-au învrednicit de Diplome de onoare ale FSEȘ.Pe parcurs, AOSS a acumulat experiență relevantă pe variate direcții de activitate. Organizația sindicală a studenților UPS ”Ion Creangă” (președinte Lilia Franț) este exemplu de practici utile pe problemele formării imaginii sindicatului; organizația sindicală a studenților UTM contribuie eficient la soluționarea problemelor locative ale tinerilor, participă activ la actul de luare a deciziilor în cadrul Universității; organizația sindicală a studenților USM (președinte V. Gârlea) este model de participare laborioasă la autoguvernarea studențească etc.Consiliul General al FSEȘ permanent se preocupă de problemele tineretului studios, promovându-l în procesul negocierilor colective de diferit nivel. Am pledat întotdeauna pentru formarea și încurajarea potențialului tinerilor întru dezvoltarea mișcării sindicale. Toate organizațiile sindicale studențești sunt axate pe vectorul coordonării activității sindicale prin intermediul Asociației Organizațiilor Sindicale Studențești (AOSS, președinte A. Alexei, președinte al comitetului sindical UTM).În cadrul FSEȘ activează 9 organizații sindicale studențești și ale elevilor din colegii cu un efectiv de 28 de mii de membri.La 17 noiembrie, tradițional, se marchează Ziua Internațională a Studenților, declarată oficial în anul 1941. Pe parcursul anilor, studențimea a demonstrat că este o forță tânără, energică, participativă la soluționarea diverselor probleme ce domină societatea.