• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

Igor Zubcu a fost ales președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor în urma votului exprimat în cadrul celui de-al IV-lea Congres al CNSM.

La 3 iunie 2022 reprezentanții a 24 de centre sindicale național-ramurale s-au întrunit la Chișinău în cadrul celui de al IV–lea Congres al Confederației Naționale a Sindicatelor Moldova.

Congresul, eveniment care se produce o dată la 5 ani, a beneficiat de participarea partenerilor sociali naționali și a unui șir de oaspeți, sindicaliști din organizații sindicale internaționale.

Mesaje de salut au adresat participanților la Congres: Sharan Burrow, Secretarul general al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), Anton Leppik, secretar executiv al Consiliului Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor, Iacob Baciu, președintele Confederației Sindicatelor Democratice din România ș.a.

 Congresul a discutat raportul de activitate al organelor de conducere ale CNSM în vederea realizării Strategiei pentru anii 2017-2022 și obiectivele pentru anii 2022-2027. Totodată, delegații au adoptat o serie de documente importante pentru mișcarea sindicală.

“Mișcarea sindicală din Moldova, de la constituire până în prezent, a jucat un rol important în restructurarea și democratizarea societății. Simțul solidarității și comportamentul reformator sunt caracteristice liderilor autentici. Aceste calități se manifestă preponderent în procesul de apărare a drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților, membri de sindicat. CNSM, în perioada dintre congrese, a aplicat noi forme și metode de lucru în conformitate cu cerințele actelor normative naționale și internaționale, precum și cu necesitățile timpului. Pandemia a periclitat și modificat, dar nu a sistat activitatea de zi cu zi a sindicatelor. Confederația a continuat consolidarea instituției sindicale, menținându-și poziția , în ansamblu, în societatea civilă”, a declarat Igor Zubcu, președintele CNSM, în mesajul său.

Delegații la Congresul IV al CNSM au participat la dezbateri, în cadrul cărora au comunicat despre problemele cu care se confruntă ramurile educației, administrației publice, culturii, sectorului real și au pus în discuție obiectivele strategice ale CNSM pentru următorii 5 ani.

Cinci obiective generale ale CNSM, și anume: promovarea unui trai decent și a principiilor muncii decente; protecția eficientă în muncă și securitate socială pentru membrii de sindicat; asigurarea respectării drepturilor membrilor de sindicat; menținerea și dezvoltarea parteneriatului social la toate nivelurile; consolidarea și dezvoltarea mișcării sindicale, garantarea democrației sindicale, au fost aprobate de către delegații la Congres pentru următorii cinci ani. 

De asemenea, delegații la Congresului IV al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au adoptat o Declarație în care s-au expus pe marginea situației social-economice din Republica Moldova și au venit cu o serie de propuneri către partenerii sociali.

 „Salariații și familiile acestora se confruntă în continuare cu sărăcia și nu-și pot asigura din veniturile salariale obținute un nivel de trai decent. Creșterile de prețuri și tarife continuă să erodeze considerabil veniturile reale ale populației, acestea conducând la deteriorarea substanțială a puterii de cumpărare”, se menționează în Declarația Congresului.

Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei: 

Parcurgem o perioadă complicată în istoria mișcării sindicale, în care avem de înfruntat mai multe provocări, inclusiv dintre cele nemaiîntâlnite anterior. Este important în aceste condiții să dăm dovadă de rațiune, răbdare și profesionalism pentru a găsi cele mai bune soluții.  

O să încerc foarte succint să abordez o parte din aceste probleme.

Unitatea mișcării sindicale și acțiunile care trebuie realizate pentru a atinge acest obiectiv;

•   Înțeleg că avem opinii diferite vizavi de evoluția mișcării sindicale, de ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestui mandat al conducerii CNSM, dar personal eu, cât și majoritatea colegilor mei din Federația Sindicală a Educației și Științei cu care am comunicat zilele acestea, remarcă prezența unor schimbări pozitive de imagine a sindicatelor, vizibile din decembrie 2021, comparativ cu anii 2019-2021.

•     Aș dori ca noua conducere să depună efort asupra coordonării activității centrelor sindicale național ramurale, să pună accent pe înlăturarea discrepanțelor, carențelor și inechităților dintre subiecții Confederației, să pună în valoare libertatea, egalitatea și solidaritatea, care alcătuiesc o veritabilă busolă pentru formularea și concretizarea drepturilor fundamentale ale subiecților.

•  Folosindu-mă de tribuna Congresului, vin cu un apel către liderii sindicali - să fim uniți și combativi, să lăsăm disensiunile neesențiale care ne fură mult timp și energii și să realizăm aceste schimbări, inclusiv prin deciziile pe care le vom adopta astăzi la acest Congres.  Doar uniți suntem o forță!

Un alt subiect important este Imaginea sindicatului și perceperea mișcării sindicale ca parte activă a societății civile; Pentru noi este foarte importantă perceperea sindicatelor în societate - ca o forță capabilă să rezolve problemele oamenilor muncii, să promoveze valorile sindicale veritabile, să protejeze real interesele membrilor de sindicat, și mai important este ca această percepere să fie nu doar un obiectiv, dar și o realizare.

•     Congresul IV ne oferă această posibilitate și nu avem dreptul să o ratăm. Vectorul pe care urmează să-l urmăm trebuie să fie unul explicit și să aibă la bază reguli clare și obiective realizabile, pe care urmează să le stabilim.

•   Ca unul dintre părtașii ideii de reformare a sindicatelor, de schimbare de paradigmă a mișcării sindicale, îmi doresc trecerea definitivă de la perceperea sindicatelor ca un element al trecutului la reformarea sindicatului pe baza conceptului de ”pace socială”, ”democrație socială”  și ideea unei societăți civile solidare care nu poate fi stabilită fără un sindicat proactiv, combativ, puternic, unit și solidar.

•       Mi-aș dori ca în noul mandat al organelor de conducere și executive ale CNSM să se pună accentul pe activități și acțiuni sindicale, nu doar pe constatări și declarații; să se solicite o participare cât mai activă în procesul de luare a deciziilor; să se (re)stabilească o legătură eficientă cu organizațiile sindicale din teritorii, cu membrii de sindicat din organizațiile sindicale primare; 

Astfel, ajungem la un alt subiect foarte important - Dialogul social și întărirea capacității CNSM de a reprezenta interesele salariaților;

•       Ca membru al comisiei naționale de consultări și negocieri colective, constat că activitatea acestui important instrument de dialog social, pe parcursul ultimilor ani, s-a aflat, de fapt, în blocaj. La moment, comisia și-a reluat activitatea, dar este necesar de a exclude formalismul din activitate, situațiile când unele proiecte importante din domeniul socio-economic și al raporturilor de muncă apar pe ordinea de zi a Parlamentului și  Guvernului fără a fi dezbătute în cadrul Comisiei.  

Apreciez acțiunile întreprinse de către conducerea CNSM după 2 decembrie 2021, privind acțiunile sindicatelor în scopul protejării drepturilor și intereselor social-economice și de muncă ale membrilor de sindicat.  Mă refer la acțiunea solidară din 6 decembrie, în rezultatul căreia a fost soluționată problema acordării premiului anual pentru rezultatele anului 2021. Această activitate întru ameliorarea situației social-economice a membrilor de sindicat, îndeosebi a celor din sfera bugetară, a fost precedată de o implicare esențială a CNSM.   Am avut în acele zile senzația de apartenență la familia sindicală, am conștientizat că suntem uniți prin solidaritate sindicală, și că această Unitate dă rezultate, iar asemenea momente ne fac să fim mândri de apartenența la Sindicate.

În această ordine de idei, vin cu un mesaj special adresat tuturor liderilor sindicali – de noi depinde – ce imagine va avea Sindicatul în societate, de aceea intențiile noastre trebuie materializate prin decizii care să fie în beneficiul membrilor de sindicat.

Doar prin unitate și solidaritate, vom fi în stare să realizăm Obiectivele CNSM pentru anii 2022-2027, pe care urmează să le aprobăm la Congres. 

Într-un ceas bun!