• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

Conform planului de activitate a CR Hânceşti al FSEȘ pentru anul 2018, la data de 22 august s-a desfășurat ședința lărgită a Biroului Executiv cu invitarea tuturor liderilor sindicali din instituțiile educaționale ale raionului cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la impactul activității organizatorice, de formare  și informare sindicală desfășurată de organele sindicale de toate nivelurile ale FSEȘ; Cimpoieșu Ana, președinte CR al FSEȘ;

2. Cu privire la asigurarea condițiilor optime de muncă. Totalurile pregătirii instituțiilor către noul an de studii. Tonu Valentina, șefa DÎ Hâncești

3. Cu privire la examinarea petițiilor, adresărilor membrilor de sindicat, sosite pe adresa Consiliului Raional al Federației Sindicale a Educației și Științei Bunduchi Nina, membră a comisiei de cenzori 

 Referitor la prima întrebare, discuțiile s-au axat preponderent pe succesele și insuccesele activităților realizare de organizațiile sindicale și impactul lor asupra membrului de sindicat. Au fost apreciate pozitiv: semnarea acordurilor adiționale la Convenția Colectivă ( nivel de ramură), activitățile de instruire, inclusiv seminarele cu privire la Contractul individual de muncă, organizarea și desfășurarea Festivalului creației artistice,  a odihnei la mare pentru membrii de sindicat. Au fost identificate problemele acute cu care se confruntă angajații din sistemul educațional, prioritară fiind declarată insuficiența personalului din învățământ din cauza salarizării precare și mediului nefavorabil de muncă.

În urma discuțiilor, Biroul Executiv a decis:

CR Hâncești al FSEȘ, comitetele sindicale, organizatorii sindicali:

-          vor solicita elaborarea și implementarea unui act legislativ care ar proteja cadrul didactic;

-          vor monitoriza realizarea prevederilor stipulate în Convenția Colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2016-2020 și a Acordurilor adiționale ale acestei Convenții, asigurând modificarea CCM și CIM;

-          vor iniția negocieri privind stabilirea unor sporuri la salariu din contul administrației publice locale și instituțiilor publice de învățământ;

-          vor verifica efectuarea corectă a calculelor pentru indemnizația de concediu suplimentar în zile lucrătoare;

-          vor informa partenerii sociali cu privire la problemele din instituții și revendicările sindicaliștilor pentru eventuala soluționare a acestora;

-           vor identifica necesități de instruire sindicală;

-          vor monitoriza procesul de instruire și informare sindicală la nivel primar;

-          vor valorifica materialele de informare sindicală din ziarele „Făclia” și „Vocea Poporului”

Prezență la activitate, dna Valentina Tonu, șefa Direcției Învățământ Hâncești a mulțumit liderilor sindicali pentru implicarea lor în buna pregătire a instituțiilor pentru începutul anului de studii și a menționat importanța unui parteneriat constructiv cu administrația instituțiilor pentru crearea unui climat adecvat în colectivele de muncă.

 Referitor la întrebarea a treia, a fost raportat că toate adresările membrilor de sindicat au fost examinate în termenii optimi, iar în urma implicării sindicatului, un membru de sindicat a beneficiat de recalculări la salariu de peste 4000 lei.