• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

Astăzi, 17 august, secretarul general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a semnat un Acord adițional la Convenția Colectivă (ramura cercetare și inovare) pe anii 2016-2020 cu președintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEȘ) din Republica Moldova, Ghenadie Donos.

Scopul Acordului este asigurarea realizării, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorilor şi salariaţilor din domeniul cercetării și inovării, membri ai FSEȘ, precum și reglementarea raporturilor de muncă și asigurarea garanțiilor social-economice.

Astfel, cele mai importante prevederi ale Acordul adițional se referă la creșterea anuală a finanțării în domeniul cercetării și inovării raportată la PIB; indexarea anuală a sporului pentru grad științific de doctor în știință și doctor habilitat; declararea anului 2020 „Anul tinerilor cercetători”. De asemenea, actul prevede acordarea salariaților cumularzi, care dețin titluri științifice, sporuri lunare integrale la salariu pentru gradul științific (în cazul în care nu beneficiază de acesta la locul de muncă de bază); neplafonarea salarizării din proiecte internaționale și bilaterale; acordarea premiilor bănești conducătorilor de doctorat [titulari] și doctoranzilor pentru susținerea tezei înainte de termen în mărime de 5000, și respectiv 2500 MDL etc. 

În cadrul întrevederii, secretarul general de stat Igor Șarov a menționat importanța cooperării dintre MECC și FSEȘ, astfel încât măsurile întreprinse pentru redresarea situației din domeniul cercetare și inovare să fie resimțite de către beneficiari. Totodată, oficialul a subliniat că măsurile prevăzute de Acordul respectiv vor stimula dezvoltarea cercetării și inovării și vor motiva tinerii să aleagă o carieră în acest domeniu. 

La rândul său, președintele FSEȘ, Ghenadie Donos, și-a exprimat satisfacția pentru rezultatele obținute de către grupul comun de lucru care a elaborat acest document adițional, remarcând, totodată, colaborarea eficientă cu autoritatea de resort. 

La final, părțile au convenit să continue dialogul și să conlucreze în identificarea soluțiilor pentru redresarea situației din domeniul cercetării și inovării.

Informație preluată de pe situl: https://mecc.gov.md