• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

APEL Guvernului Republicii Moldova, Parlamentului  Republicii Moldova, Ministerului Educației al Republicii Moldova 

Noi, participanții la ședința  activului Federației Sindicale a Educației și Științei, suntem profund îngrijorați de starea precară a angajaților din ramură.

Finanțarea insuficientă a instituțiilor educaționale de toate nivelurile, optimizările nesfîrşite, salarizarea sub orice nivel a cadrelor didactice și nondidactice,  toate acestea creează o atmosferă tensionată în colectivele de muncă, diminuează catastrofal atractivitatea profesiei de pedagog și a ramurii în ansamblu.

 

Totalizând opiniile cadrelor didactice, exprimate la conferințele din august,  evidențiem un șir de revendicări, care se impun imperios, dacă nu ne dorim distrugerea ramurii educației.

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei consideră aceste revendicări de mare importanţă, care necesită o soluţionare urgentă. 

Cerem soluționarea urgentă a următoarelor revendicări:

  1. Instituirea unui salariu minim unic pe țară pentru prima perioadă echivalent cu cuantumul celui din sectorul real, începând cu 01 ianuarie 2017.
  2. Majorarea urgentă a salariului pentru categoria I de  salarizare a RTU cu cel puțin 20%,  începând cu 1 octombrie 2016.
  3. Elaborarea cât mai urgentă a unei noi legi de salarizare conform principiului performanțelor în educaţie.
  4. Majorarea salariilor existente ale cadrelor didactice în învățământ cu 50%, începând cu 01 ianuarie 2017.  
  5. Majorarea indemnizaţiei unice acordate tinerilor specialişti la plasare în câmpul muncii, prin repartizarea Ministerului Educaţiei, până la 50 mii lei (studii medii speciale), şi, respectiv, 70 mii lei (studii superioare).
  6. Elaborarea unei metodologii de punere în aplicaţie a articolelor 55 și 134 (p.p. 4, 7,8) ale Codului Educației.
  7. Urgentarea trecerii la  autogestiune financiară a instituțiilor preșcolare după principiul per copil.
  8. Reformarea fundamentală a sistemului de pensionare prin echivalarea formulei de calcul a pensiei pentru toate categoriile de angajaţi, recalcularea pensiei pentru pensionarii angajaţi în câmpul muncii.
  9. Majorarea cuantumului burselor de studii cu 20%, începând cu 01.01.2017.

În cazul nesoluționării acestor revendicări, organele sindicale își asumă dreptul la diferite forme de protest, inclusiv la grevă generală.  

03.10.2016 mun. Chișinău 

În numele participanților la întrunire, 

Dumitru IVANOV,

președinte