Pe data de 26 iunie 2018, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, și președintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEȘ) din Republica Moldova, Ghenadie Donos au semnat un Acord adițional la Convenția Colectivă (nivel de ramură) pe anii 2016-2020.

Prin Convenţia colectivă pe anii 2016-2020 (nivel de ramură) încheiată între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei se urmărește asigurarea realizării, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorilor şi salariaţilor, membri ai FSEȘ.