• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

La inaugurarea solemnă a noului an de studii 2015-2016, am deosebita onoare să adresez colegilor din sectorul educațional cordiale urări de bine și de sănătate, mare voință și curaj, tărie și înțelepciune pe traseul complex al reformării calitative a învățământului din țară.

Citește mai departe...

Potrivit planului de activitate al Consiliului municipal Chişinău al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ) pentru anul 2015, domeniul Formare continuă s-a axat pe una dintre priorităţile strategice primordiale.

La subiectul nominalizat a fost organizat un ciclu bine structurat de activităţi, în perioada februarie-mai curent, inclusiv seminare de instruire a liderilor organelor sindicale de nivelul I (primare), atât debutanţi, cât şi versaţi pe diverse probleme de ordin sindical, în special respectarea legislaţiei şi protecţiei muncii în sectorul educaţional, asigurarea drepturilor şi intereselor legale ale angajaţilor din domeniu. Scopul ciclului de seminare de instruire şi formare a fost dezvoltarea capacităţilor liderilor de sindicat ca factor  determinant al  eficientizării  actului sindical.

Citește mai departe...

Provine din satul Pohrebea Veche raionul Dubăsari, o localitate pitorească așezată pe malul Nistrului, cu oameni harnici și binevoitori. Fiind al treilea copil,a avut parte de o dragoste deosebită și o imensă căldură sufletească de la părinți și  frații  săi mai mari. Părinții au știut să-i insufle calități de deschidere sinceră spre oameni, astfel să-i ajute pe semeni atunci când poate, să-i încurajeze mereu.

Citește mai departe...

Este o personalitate marcantă şi bine cunoscută în mediul profesional-didactic din zona de Nord a republicii. Graţie artei de pedagog şi manager de domeniu –sferă căreia şi-a consacrat patru decenii de viaţă – şi-a câştigat respectul colegilor de breaslă şi recunoştinţa foştilor şi actualilor elevi. „Viaţa care ascultă de o regulă, capătă unitate şi armonie, iar orice unitate conţine un infinit”, mărturiseşte credo-ul său existenţial dl Tudor Semeniuc. Infinitul său neinfinit sunt activităţi, implicări, iniţiative şi proiecte de intenţii rodnice în sfera educaţională – monitorizează disciplina matematica în cadrul Direcţiei raionale Învăţământ şi profesează matematica în Gimnaziul „Gh. Râşcanu” este formator local la matematică, formator local la evaluarea internaţională a elevilor PISA-2015. În arealul sindical deţine, de scurt timp, mandat de lider al organizaţiei sindicale sectoriale cu un total de 81 de primare şi un efectiv de 1939 de membri, totodată fiind ales şi preşedinte al Consiliului teritorial interramural al sindicatelor din raionul Râşcani.

Citește mai departe...

Cu toate că trăim o perioadă dificilă şi incertă, mai cu seamă în cadrul educaţional supus numeroaselor reforme şi experimente, discernem noile oportunităţi pentru îmbunătăţirea calităţii învăţământului general şi a condiţiei socio-economice a angajaţilor din sistem.

O dată cu lansarea procesului de implementare a noii formule de finanţare aplicată de instituţiile preuniversitare, s-a dat undă verde respectării onorabile şi responsabile a prevederilor negociate de partenerii sociali în format de Contract colectiv de muncă.

Citește mai departe...

Violeta Tipa este șef al Secției arte audiovizuale al Institutului Patrimoniului Cultural (IPC) al AȘM, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător, membru al Consiliului științific al IPC, secretar științific al Consiliului de susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat. A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalistică, apoi doctorantura la AȘM, Institutul Istoria și Teoria Artei, tema tezei de doctor în studiul artelor fiind Emisiunile televizate pentru copii.

Citește mai departe...