• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare în sectorul bugetar și reprezintă un cadru general ce cuprinde principiile, regulile și procedurile de stabilire a drepturilor salariale în raport cu ierarhia funcțiilor din sectorul bugetar.

Scopul prezentei legi constă în asigurarea unui sistem de salarizare a personalului din sectorul bugetar transparent, echitabil, atractiv, simplu de gestionat, capabil să reflecte și să remunereze performanța, în cadrul căruia salariul de bază să reprezinte principalul element al remunerației personalului. 

Reglementările prezentei legi se aplică persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcționarilor publici, inclusiv cu statut special, persoanelor care ocupă funcții cu statut special specifice apărării naționale, securității statului și ordinii publice, altui personal angajat în baza contractului individual de muncă în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale, precum și personalului Casei Naționale de Asigurări Sociale (în continuare – unități bugetare).

Vezi articol coplet...

Ziua Internațională a Studenților are o semnificație majoră. Este ziua în care lumea a realizat că vocea studenților este importantă pentru societate. Fiecare al patrulea membru de sindicat din componența Sindicatului Educației și Științei este student.Din acest motiv, Con­siliul General al Sindicatului, organele sin­dicale ale universităților sunt într-o căutare permanentă de a fi aproape de necesitățile studenților, de interesele lor, de a le organiza timpul liber constructiv și de a le aduce cinste muncii depuse, atât la nivelul studiilor, cât și la nivelul activităților extra-curriculare, de voluntariat și sindicale.

Citește mai departe...

Conducători ai CNSM, ai Federației Sindicale a Educației și Științei, președinți ai organizațiilor primare sindicale au fost implicați astăzi, 31 octombrie, în cadrul unei runde de discuții pe marginea proiectului Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul  bugetar, la care a participat Ion Chicu, secretar general de stat al Ministerului Finanțelor, Igor Șarov, secretar general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Citește mai departe...

Conferința cadrelor didactice din raionul Glodeni “Împreună pentru educație de calitate” 22 august 2018

Citește mai departe...

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia Republicii Moldova, Codul educaţiei şi Codul muncii al Republicii Moldova, Părţile semnatare, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ) au semnat prezenta Convenţie colectivă, care are drept scop asigurarea realizării, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorilor şi salariaţilor, membri ai Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor... Articol complet

Conferința pedagogilor la nivel municipal cu genericul „Împreună pentru educație de calitate”

Citește mai departe...