• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
  • +373 22 237525

   Potrivit art.19 al CM formele parteneriatului social sînt următoarele:

  • negocieri colective privind elaborarea proiectelor de CCM şi de convenţii colective;
  • participarea la examinarea proiectelor de acte normative şi a propunerilor ce vizează reformele social-economice, la perfecţionarea legislaţiei muncii, etc;
  • consultări reciproce în problemele ce ţin de reglementarea raporturilor de muncă;
  • participarea salariaţilor la administrarea instituţiei.

   Formele parteneriatului social sînt concretizate în Legea sindicatelor (nr.1429 din 07.07.2000) art.19 – 24; p.39 – 43 al Convenţiei colective (nivel ramural) pe anii 2006 – 2007.

    Potrivit art.20 alin.(2) al CM interesele salariaţilor unităţii în cadrul parteneriatului social - la negocieri colective, încheierea, modificarea şi completarea CCM, la efectuarea controlului asupra îndeplinirii lui, precum şi la realizarea dreptului de participare la administrarea unităţii – sînt reprezentate de organul sindical din unitate, iar în lipsa acestuia – de alţi reprezentanţi aleşi de salariaţii unităţii.

    Conform prevederilor articolelor 33 (5) a Legii sindicatelor (nr.1129, 07.07.2000),  387 (3) a CM, p.45 al Convenţiei colective (nivel ramural) pe anii 2006 – 2007, pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti în interesele membrilor de sindicat, în perioada participării la adunările sindicale, la seminare, conferinţe şi la congresele convocate de organele sindicale de toate nivelurile, la învăţămîntul sindical , membrii de sindicat, membrii organelor sindicale elective sînt eliberaţi de la locul de muncă de bază pe durata acestora, cu menţinerea salariului mediu lunar, bursei.

    Conform art.35 (5) a Legii Sindicatelor (nr.1129 din 07.07.2006) în redacţia Legii nr. 154-XVI din 21.07.2005, p.45 al Convenţiei colective (nivel ramural) pe anii 2006 – 2007 în devizul de cheltuieli mijloace financiare în mărime de 0,15% din fondul de salarizare se planifică pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în Contractul colectiv de muncă, alocarea finanţelor direct în contul organului sindical fiind un obiectiv pentru negocieri colective cu angajatorul.

    Facilitarea activităţii membrilor organelor sindicale elective, neeliberaţi  de la locul de muncă de bază face parte din garanţiile pentru persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de muncă de bază. Art.387 alin.(4) al CM stipulează că membrilor organelor sindicale elective, neeliberaţi de la locul de muncă de bază, li se acordă timp liber în orele de program pentru a-şi realiza drepturile şi a-şi îndeplini obligaţiile sindicale, cu menţinerea salariului mediu, durata concretă fiind negociată în Contractul colectiv de muncă. Art.33(4) a Legii sindicatelor (nr.1129, 07.07.2000) determină durata concretă a timpului – 4 ore pe săptămînă, Convenţia colectivă (nivel ramural) pe anii 2006 – 2007, p.45, precizează acordarea acestei înlesniri, 4 ore pe săptămînă, doar preşedinţilor organelor sindicale, modalitatea de remunerare fiind negociată în Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.