STATUTUL SINDICATULUI EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI DIN REPUBLICA MOLDOVA PDF Imprimare Email

Articolul 3. Principiile de activitate

(6)  Sindicatul îşi întemeiază relaţiile cu autorităţile publice, patronatele în limitele dialogului social pe principii de egalitate şi responsabilitate reciprocă.

 Articolul 4.  Obiectivele

   Sindicatul contribuie la apărarea drepturilor fundamentale ale membrilor săi: dreptul la muncă, la studii, la protecţia social-economică etc. Întru atingerea acestui obiectiv, Sindicatul:

a) examinează şi avizează proiecte de programe, de concepţii  şi  de strategii statale privind dezvoltarea social-economică a ştiinţei şi învăţămîntului, de acte legislative şi normative ce reglementează raporturile de muncă, sociale, profesionale, de trai, sindicale;

Articolul 5. Mijloacele de acţiune

   Pentru realizarea obiectivelor sale statutare, Sindicatul va utiliza instrumente de înrîurire, precum:

a) sesizarea, petiţia, interpelarea;

b) declaraţia, apelul;

c) negocierea, medierea, concilierea;